Opłaty administracyjne

Nazwa usługi Cena
Utrzymanie zespołu lekarskiego w gotowości - za każdą rozpoczętą godzinę.
Opłata naliczana jest w przypadku niepowiadomienia przychodni o nieobecności pacjenta
300 zł
Zaliczka na poczet przyszłej wizyty za każdą godzinę planowanej wizyty powyżej 1 godziny.
Zaliczka odliczana jest od kosztu wizyty przy jej rozliczeniu.
Stosowana jest dla wizyt dłuższych niż 1h oraz w przypadku pacjentów odwołujących wizyty w ostatniej chwili zgodnie z „Warunkami współpracy i gwarancji”
300 zł
Zaliczka na leczenie w znieczuleniu ogólnym 500 zł
Wizyta z wypisaniem recepty 150 zł
SMS z przypomnieniem o płatności 5 zł
Wystawienie wezwania do zapłaty 150 zł