Endodoncja z użyciem mikroskopu

Leczenie kanałowe

Nazwa usługi Cena
Odbudowa ścian zniszczonego zęba do leczenia endodontycznego 280 zł
Ząb jednokanałowy 880 zł
Ząb dwukanałowy 1300 zł
Ząb trójkanałowy 1700 zł
Ząb czterokanałowy 2000 zł

Procedury dodatkowe

Nazwa usługi Cena
Reendo – ponowne leczenie kanałowe. Usunięcie starego wypełnienia z jednego kanału 220 zł
Opatrunek endodontyczny. W leczeniu przewlekłych stanów zapalnych uniemożliwiających wypełnienie kanałów 220 zł
Zamknięcie perforacji na dnie komory 400 zł
Zamknięcie perforacji w korzeniu 500 zł
Usunięcie złamanego narzędzia z kanału – do 30 minut pracy endodonty 350 zł
Usunięcie złamanego narzędzia z kanału – za każdą rozpoczętą  godzinę powyżej 30 minut pracy endodonty 400 zł
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego 450 zł
Usunięcie zębiniaka 300 zł
Pomoc pacjentowi bólowemu – w przypadku kontynuacji wliczane jest to w koszt leczenia 400 zł
Godzina pracy lekarza endododonty z użyciem mikroskopu. 400 zł
Użycie materiału bioceramicznego do wypełnienia kanału – za każdy kanał +150 zł
Leczenie w przypadku zlecenia zewnętrznego – tzn kontynuacji leczenia w innym gabinecie. Koszt danej procedury x 150%
1. Całkowity koszt leczenia danego zęba składa się z :
- Odbudowy ścian zniszczonego zęba – o ile jest to konieczne (poz 651).
- Właściwego leczenia endodontycznego tzn:
- Opracowania kanałów
- Wypełnienia kanałów
- Ewentualnych procedur dodatkowych (Procedury dodatkowe powyżej).
- Odbudowy zęba. Wypełnienia lub odbudowy protetycznej – zależnie od przypadku.


2. Na pierwszej wizycie pacjent ma przedstawiony całkowity koszt leczenia endodontycznego oraz warianty
odbudowy zęba. W przypadku wizyty pacjenta bólowego przedstawiane jest to na drugiej wizycie tak aby
pacjent świadomie mógł zaakceptować koszty leczenia przed jego rozpoczęciem.


3. Koszt danej wizyty zależy od postępu leczenia.

a. Koszt pierwszej wizyty minimum 400 zł.

b. Opracowanie kanałów jest najtrudniejszym etapem leczenia kanałowego. Przy opracowaniu kanałów pacjent pokrywa większość kosztów leczenia kanałowego. Dokładnie kwotę z pozycji 652-655 minus 100 zł. 


4. Dla szczególnie trudnych przypadków z niskim prawdopodobieństwem powodzenia leczenia lekarz w
porozumieniu z pacjentem podejmuje próbę leczenia wg pozycji „Godzina pracy endodonty z użyciem
mikroskopu”. Pacjent potwierdza podpisem w karcie, iż zgadza się na próbę leczenia.


5. W przypadku konieczności zastosowania materiałów bioceramicznych Bioroot/MTA/Biodentyna do ceny ostatecznej należy dodać 150 zł x liczba kanałów, gdzie leczenie takie zostało zastosowane.