Gdzie jest i czym grozi ognisko zakażenia? Dlaczego trzeba dbać o zęby.


90% ognisk zakażenia znajduje się w obrębie głowy a zwłaszcza w zębach.

Potencjalne ogniska zakażenia (takie, które w danym momencie nie wywierają szkodliwego wpływu na organizm, lecz mogą wywołać chorobę odogniskową w przypadku obniżenia lub załamania odporności) w jamie ustnej[2]:
  • głębokie ubytki próchnicowe
  • zęby źle przeleczone kanałowo
  • ropnie przyzębne, ropnie okołowierzchołkowe z przetoką
  • kieszonki kostne >6 mm
  • zmiany ziarninowe w furkacjach (rozwidleniach korzeni) zębów wielokorzeniowych
  • stany zapalne związane z utrudnionym wyrzynaniem zębów mądrości
  • owrzodzenia śluzówki jamy ustnej
Jak widać pozostawienie głębokich ubytków próchnicowych, zębów źle przeleczonych kanałowo lub zębów mądrości z utrudnionym wyrzynaniem  może mieć daleko idące konsekwencje dla całego organizmu człowieka.