Weryfikacja prac protetycznych.

Ze strony lekarza oraz pracowni.

Dla prac protetycznych
1. Pacjent powinien podpisać zgodę na leczenie protetyczne - to minimum. Dla wkładu koronowo-korzeniowego powinna być zgoda na leczenie.
2. Na zgodzie na leczenie, planie leczenia bądź na karcie powinny być warianty leczenia : min 2. Zawsze jest alternatywne leczenie.
3. Pacjent powinien zaakceptować kolor i kształt pracy: czy to korony czy mostu,
4. W Duomed powinny być zdjęcia. Przed, w trakcie, samej pracy i po.
 
Chciałbym aby na każdym rozliczeniu pracy od techników: było napisane
 
Lekarz XY. Praca oddana w dniu XX. Rozliczona w dniu YY. Sprawdzono pod względem zgodności z cennikiem.
Podpisane zgody na leczenie - WYPISAĆ JAKIE.
Pacjent zaakceptował kolor i kształt - CZY JEST PODPIS PACJENTA POD AKCEPTACJĄ???
W DOUMED ???sa/brak??? zdjęcia.