Na czym polega zabieg podniesienia dna zatoki - sinus lift

Podniesienie dna zatoki - sinus lift w Piotrkowie Trybunalskim

W szczęce górnej po usunięciu bocznych zębów, począwszy od 5 a niekiedy 4, dochodzi stopniowo do zaniku tkanek nie tylko od strony jamy ustnej ale również od strony zatoki szczękowej.

Zatoka szczękowa jest jamą powietrzną w środku kości wyścieloną błoną śluzową. Zwykle znajduje się tuż ponad korzeniami górnych zębów bocznych. Z chwilą usunięcia zęba jama zatoki zaczyna powiększać swój zasięg w stronę brakującego zęba. Zmniejsza to stopniowo ilość tkanki kostnej w danym miejscu. W takim przypadku aby skutecznie przeprowadzić implantację należy odbudować utraconą tkankę kostną od strony zatoki. Zabieg nosi nazwę podniesienia dna zatoki a rodzaj techniki zabiegowej zależy od ilości pozostałej tkanki kostnej.

Otwarte podniesienie dna zatoki

Otwarte podniesienie dna zatoki wykonuje się z sytuacji gdy wysokość tkanki kostnej nie przekracza 5-6 mm. Zabieg polega na otwarciu zatoki wiertłem lub z użyciem urządzenia Piezosurgery i po odpreparowaniu błony śluzowej wypełnieniu dna zatoki materiałem przeszczepowym (kość własna, materiał kościozastępczy).

Czasami gdy wysokość kostna ma min. 4mm zabieg ten można przeprowadzić jednocześnie z założeniem implantu.

Zamknięte podniesienie zatoki

Zamknięte podniesienie dna zatoki wykonuje się gdy nie doszło jeszcze do ekstremalnego zaniku kości i wysokość kości wynosi min 5-6mm.
W tym celu wykorzystując nawiert pod planowany implant można podnieść dno zatoki wykorzystując osteotomy, śruby kompresyjne lub stosując rekomendowaną przez nas technikę pneumatyczną. W technice tej po nawierceniu łoża specjalnymi wiertłami, które nie uszkadzają błony śluzowej lub urządzeniem Piezosurgery, wprowadzana w łoże pod ciśnieniem sól fizjologiczna unosi błonę śluzową zatoki. Technika ta zmniejsza dyskomfort pozabiegowy (ból,obrzęk).

Zapraszamy na wizyty do naszych dentystów stomatologów w Piotrkowie Trybunalskim! W Aesthetic Dental w Piotrkowie Trybunalskim wykonujemy zabieg podniesienia dna zatoki.