Metamorfozy naszych pacjentówOrtodoncja


  • EFEKT LECZENIA ORTODONTYCZNEGO

Pani Patrycja

DIAGNOZA

W jamie ustnej pacjentki brakowało miejsca dla zęba 13 (ząb ustawiony przedsionkowo), a dodatkowo występowało stłoczenie zębów żuchwy w zakresie 33-43.

LECZENIE

Leczenie przeprowadzono aparatami stałymi samoligaturującymi Damon w górnym i dolnym łuku zębowym. Podczas leczenia ortodontycznego regularnie przeprowadzano higienizacje jamy ustnej.

EFEKTY
EFEKTY

Poprawa estetyki uśmiechu pacjentki, zwiększenie skuteczności zabiegów higienicznych- czyszczenia zębów, dzięki likwidacji nieprawidłowości zębowych (stłoczeń).


Pan Sebastian

DIAGNOZA

Pacjent ze zgryzem krzyżowym w zakresie zębów 12, 22, 25, 26, 27 oraz stłoczeniem zębów.

LECZENIE

Leczenie przeprowadzono aparatami stałymi samoligaturującymi Empower w górnym i dolnym łuku zębowym. Podczas leczenia ortodontycznego regularnie przeprowadzano higienizacje jamy ustnej.

EFEKTY

Likwidacja zgryzu krzyżowego, poprawa estetyki uśmiechu poprzez zmianę ustawienia zębów w odcinku przednim górnego i dolnego łuku zębowego.

Pan Patryk

DIAGNOZA

Zwężenie szczęki i żuchwy skutkujące stłoczeniami w górnym i dolnym łuku zębowym.

LECZENIE

Zastosowano leczenie za pomocą szyn nakładkowych Spark™ Clear Aligner.

EFEKTY

Likwidacja stłoczeń zębowych, zwiększająca estetykę uśmiechu oraz wpływająca na poprawę rezultatów czyszczenia zębów, jako profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia


Stomatologia estetyczna 


Pani Katarzyna

DIAGNOZA

Pacjentka zgłosiła się w celu wybielenia zębów.

LECZENIE

Przeprowadzono zabieg wybielania przy użyciu lampy MeTOO DELUXE

EFEKTY

Uzyskano widoczny efekt wybielenia zębów. Odcień zębów wg kolornika przed zabiegiem: A2. Odcień zębów wg kolornika po zabiegu: B1

Pan Tomasz

DIAGNOZA

U pacjenta stwierdzono obniżoną wysokość zwarcia oraz patologiczne starcie zębów w szczęce i żuchwie, które doprowadziło do odwrócenia linii uśmiechu.

LECZENIE

Przeprowadzono zabieg higienizacji jamy ustnej oraz podniesiono zwarcie. Odbudowę zębów w górnym i dolnym łuku wykonano motodą Flow Injection.

EFEKTY

Wydłużenie zębów w szczęce i żuchwie, przywracające prawidłowe warunki okluzji. Poprawa estetyki.

Pani Agnieszka

DIAGNOZA
Niewielkie starcie zębów w szczęce i żuchwie, pojedyncze braki zębowe, obniżona wysokość zwarcia.
LECZENIE

Higienizacja, podniesienie zwarcia i odbudowa estetyczna zębów 14-24 oraz 35-45 metodą Flow Injection.

EFEKTY

Podniesiono zwarcie i nieznacznie wydłużono zęby w odcinku estetycznym, przywracając prawidłowe warunki okluzji. Poprawa estetyki w przednim odcinku łuku zębowego.

Kompleksowe metamorfozy


Pani Małgorzata

DIAGNOZA
U pacjentki stwierdzono patologiczne starcie zębów w szczęce i żuchwie, obniżone zwarcie oraz braki skrzydłowe zębów.
LECZENIE
Wykonano odbudowę protetyczną na implantach oraz podniesiono zwarcie i przeprowadzono odbudowę estetyczną metodą Flow Injection.
EFEKTY
Odtworzono pełne łuki zębowe w celu poprawienia funkcji żucia i estetyki oraz zatrzymania zmian zachodzących w układzie stomatognatycznym, wynikających z braku zębów. Wydłużono zęby w szczęce, przywracając prawidłowe warunki okluzji. Widoczna poprawa estetyki uśmiechu.

Higienizacje 


Skaling i piaskowanie pozwoliły na dokładne oczyszczenie zębów naszych pacjentów, usuwając z nich osad, kamień nazębny i przebarwienia. Zęby również wypolerowano, dzięki czemu odzyskały swoją naturalną świeżość i blask.