Pantomogram prześwietlenie zębów OPG Piotrków Trybunalski

Zdjęcie pantomograficzne zwane również pantomogramem lub ortopantomogramem (w skrócie OPG) jest to zdjęcie rentgenowskie dające panoramiczny obraz kości szczęki i żuchwy, wszystkich zębów a także stawów skroniowo żuchwowych i zatok szczękowych.

zdjęcie pantomograficzne OPG

Wskazania do wykonania pantomogramu

1. Choroby zębów i przyzębia

Próchnica-możliwe jest wykrycie ubytków próchnicowych niewidocznych w badaniu wewnątrzustnym np. w punktach stycznych zębów lub pod starymi wypełnieniami czy koronami protetycznymi.
Choroby przyzębia (paradontoza)-zdjęcie pokazuje jak bardzo postąpił zanik kości i w jakich płaszczyznach.
Problemy endodontyczne -zdjęcie obrazuje korzenie wszystkich zębów dzięki czemu stomatolog jest w stanie wykryć wszystkie nieprawidłowości związane z leczeniem kanałowym lub jego brakiem, np.: zmiany okołowierzchołkowe( zaniki kości), torbiele, niewypełnione do końca kanały, złamane narzędzia itp.

2. Ekstrakcje zębów

Pantomogram pokazuje kształt korzeni oraz ich krzywizny, położenie zębów w stosunku do zębów sąsiednich i innych struktur anatomicznych. Jest to bardzo przydatne przy usuwaniu zębów mądrości ( ósemek) zarówno tych wyrzniętych jak i całkowicie zatrzymanych.

3. Leczenie implantologiczne

Pantomogram jest podstawowym zdjęciem rentgenowskim obok tomografii komputerowej do wykonania zabiegu implantacji. Pomaga wstępnie zaplanować zabieg i ocenić warunki anatomiczne.

4. Leczenie ortodontyczne

Pantomogram jest wstępnym zdjęciem do postawienia trafnej diagnozy w rozpoznaniu wady zgryzu oraz do wykonania planu leczenia.

5. Urazy zębów i twarzoczaszki

Zdjęcie pantomograficzne jest pomocne przy ocenie złamań korzeni zębów, złamań żuchwy i innych urazów w obrębie kości szczęk.
Zdjęcie pantomograficzne jest wykorzystywane w celu wykrycia ukrytych ognisk infekcji w jamie ustnej które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie podczas wszelkiego rodzaju zabiegów operacyjnych. Tylko na podstawie pełnego wywiadu i badania stomatologicznego oraz po wykonaniu zdjęcia pantomograficznego ( nawet bezzębnej szczęki) stomatolog może wystawić zaświadczenie o braku przeciw wskazań do takiego zabiegu.

Czy zdjęcie pantomograficzne jest szkodliwe?

Wykonanie zdjęcia pantomograficznego jest bezinwazyjne i bezbolesne, natomiast jak każde zdjęcie rentgenowskie obciąża pacjenta pewną dawką promieniowania jonizującego. Dawka promieniowania jest większa niż przy zdjęciu miejscowym ale mamy też zobrazowany nieporównywalnie większy obszar co pozwala na dokładną i rzetelną diagnostykę oraz prawidłowe rozpoznanie. W zdjęciu cyfrowym zamiast kliszy wykorzystany jest specjalny czujnik elektroniczny, który jest bardziej czuły na promienie RTG dzięki czemu ich dawka może być zmniejszona. Dodatkowo przewagą zdjęć cyfrowych jest możliwość edycji po wykonaniu zdjęcia ,kiedy tradycyjna klisza raz naświetlona nie może już być skorygowana.

 

Zapraszamy na pełną diagnostykę do naszej przychodni stomatologicznej w Piotrkowie Trybunalskim!